Finalitza les obres d’ampliació de l’Institut Escola Els PallaresosFinaliza las obras de ampliación del Institut Escola Els PallaresosThe extension project of the institute of the Pallaresos has finished

institut pallaresos garcia riera

Amb el desmuntatge de la grua torre es donen per finalitzades les obres d’ampliació de l’Institut Escola Els Pallaresos, sumant un nou equipament docent a l’ampli currículum de GARCIA RIERA.

 

A finals del 2020 es va posar en marxa el projecte d’ampliació de l’Institut Escola dels Pallaresos, a la província de Tarragona. 

El projecte d’ampliació de l’institut, comportava una inversió de 2,5 M€ i permetent passar d’un model 3/0 a un 4/2, i consolidant-se en l’institut de referència de la zona. 

La nova construcció de tres plantes conté tot el programa docent i els serveis demanats al programa de necessitats. Aquest nou edifici incorpora una nova connexió entre les plantes existents i les noves, amb passarel·les del mateix tipus per mantenir l’estètica i disseny de l’edifici.

Pel que fa als elements passius de protecció solar, l’edifici incorpora lames a les orientacions SO i NE, i actuen també com a protecció patrimonial a la façana que dona a la via pública.

Per altra banda, s’ha escollit un tipus de façana, que amb la fusteria adequada, ha permès l’eliminació de forma generalitzada de ponts tèrmics.

Finalment, els murs de gabions amb grava de color blanc destaquen entre els elements d’urbanització perimetral de l’edifici, que contrasta amb el material reciclat ceràmic que s’ha utilitzat en la coberta. Oferint així, una solució sostenible per a completar el projecte de construcció.

 

Amb la finalització d’aquest projecte, GARCIA RIERA suma un nou projecte d’equipament docent al seu ampli currículum.

 

Empreses que han participat en el projecte

Promotor: INFRAESTUCTURES
Projectistes & D.O.: UTE LUÍS ÁNGEL DOMÍNGUEZ & FAHE CONSULTING ARQUITECTURA, SLP
Direcció d’execució: BADIA & PASTOR, SLP
Coordinació de seguretat: E-SCENTIA GLOBAL, SL
Constructora: GARCIA RIERA SL

Con el desmontaje de la grúa tueste se dan por finalizadas las obras de ampliación del Instituto Escuela Els Pallaresos, sumando una nueva equipación docente al amplio currículum de GARCIA RIERA.

A finales del 2020 se puso en marcha el proyecto de ampliación del Instituto Escuela Els Pallaresos, en la provincia de Tarragona.

El proyecto de ampliación del instituto, comportaba una inversión de 2,5 M€ que ha permitido pasar de un modelo 3/0 a un 4/2, y la consolidación como el instituto de referencia de la zona.

La nueva construcción de tres plantas contiene todo el programa docente y los servicios pedidos al programa de necesidades. Este nuevo edificio incorpora una nueva conexión entre las plantas existentes y las nuevas, con pasarelas del mismo tipo para mantener la estética y diseño del edificio.

En cuanto a los elementos pasivos de protección solar, el edificio incorpora lames a las orientaciones SO y NE, y actúan también como protección patrimonial a la fachada que da a la vía pública.

Por otro lado, se ha escogido un tipo de fachada, que con la carpintería adecuada, ha permitido la eliminación de forma generalizada de puentes térmicos.

Finalmente, los muros de gabiones con graba de color blanco destacan entre los elementos de urbanización perimetral del edificio, que contrasta con el material reciclado cerámico que se ha utilizado en la cubierta. Ofreciendo así, una solución sostenible para completar el proyecto de construcción.

 

Con la finalización de este proyecto, GARCIA RIERA suma un nuevo proyecto de equipación docente a su amplio currículum.

 

Empresas que han participado en el proyecto

Promotor: INFRAESTUCTURES
Proyectistas & D.O.: UTE LUÍS ÁNGEL DOMÍNGUEZ & FAHE CONSULTING ARQUITECTURA, SLP
Dirección de ejecución: BADIA & PASTOR, SLP
Coordinación de seguridad: E-SCENTIA GLOBAL, SL
Constructora: GARCIA RIERA SL

Recommended Posts
premier hospitalet llobregat garcia rieragarcia riera torre dels vents metrovacesa