àrees d’activitat Garcia Riera

EQUIPAMENTS

equipaments

en constant creixement

Al costat del territori

L

a construcció d’edificis de nova planta ha estat una de les especialitats de GARCIA RIERA des dels seus orígens. Dins d’aquesta tipologia hi ha els edificis destinats a docència, a atenció sanitària, a oficines i a activitats socioculturals.

La majoria d’aquestes execucions incorporen les tècniques més avançades de construcció intel·ligent, gestió i control de les instal·lacions de seguretat, comunicació i confort.

projectes del sector equipaments

page 1 of 2

Vol que estudiem el seu projecte?

truqui’ns o enviïn’s el formulari adjunt