Garcia Riera aixeca l’edifici Amsamar de SalouGarcia Riera levanta el edificio Amsamar de SalouGarcia Riera builds the Amsamar building in Salou

dsc6990_web

Després de mesos intensos i d’una execució complexa, s’ha completat amb èxit la fase de buidatge del sota rasant de l’execució de l’edifici d’apartaments turístics a Salou (Tarragona).

Una operació que ha necessitat l’esgotament del nivell freàtic i un estintolament potent per dins de la parcel·la, prèvia execució dels murs pantalla de dins 27 metres de profunditat.

Tota una fita aconseguida gràcies a la bona tasca de l’equip de GARCIA RIERA a peu d’obra format pel Roberto Aguilera, Miguel Angel Blasco, Keren Martinez i Juan Carlos Rivera, juntament amb les nostres empreses col·laboradores i la bona supervisió de IDOM.

Después de meses intensos y de una ejecución compleja, se ha completado con éxito la fase de vaciado del bajo rasante de la ejecución del edificio de apartamentos turísticos en Salou (Tarragona).

Una operación que ha necesitado el agotamiento del nivel freático y un apeo potente por dentro de la parcela, previa ejecución de los muros pantalla de dentro 27 metros de profundidad.

Todo un hito conseguido gracias a la buena labor del equipo de GARCIA RIERA a pie de obra formado por Roberto Aguilera, Miguel Angel Blasco, Keren Martinez y Juan Carlos Rivera, junto con nuestras empresas colaboradoras y la buena supervisión de IDOM.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts