GARCIA RIERA renova el seu compromís amb el banc d’aliments de Vila-seca amb una generosa donació d’alimentsGARCIA RIERA renueva su compromiso con el banco de alimentos de Vila-seca con una generosa donación de alimentosGARCIA RIERA renews its commitment to the Vila-seca food bank with a generous donation of food

img_6002

Avançant en la seva dedicació al benestar comunitari, GARCIA RIERA, empresa líder en el sector de la construcció, ha decidit continuar el seu suport al Banc d’Aliments de Vila-seca amb una contribució significativa d’una tona d’aliments no peribles.

La donació, que ja ha estat lliurada al Banc d’Aliments, esdevindrà una font vital per ajudar a satisfer les creixents necessitats de les persones més desfavorides de la comunitat. Amb un enfocament clar en l’impacte social positiu, aquest gest solidari reforça el compromís continu de GARCIA RIERA amb la responsabilitat social corporativa.

Avanzando en su dedicación al bienestar comunitario, GARCIA RIERA, empresa líder en el sector de la construcción, ha decidido continuar su apoyo al Banco de Alimentos de Vila-seca con una contribución significativa de una tonelada de alimentos no perecederos.

La donación, que ya ha sido entregada al Banco de Alimentos, se convertirá en una fuente vital para ayudar a satisfacer las crecientes necesidades de las personas más desfavorecidas de la comunidad. Con un claro enfoque en el impacto social positivo, este gesto solidario refuerza el compromiso continuo de GARCIA RIERA con la responsabilidad social corporativa.

post_02
banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts