GR: incorpora un buggie elèctric per l’equip de manteniment a Port AventuraGR: incorporates an electric buggy for the maintenance team at Port Aventura GR: 5 new low-emission vans

grbuggie001

GR: incorpora un buggie elèctric per l’equip de manteniment a Port Aventura

Garcia Riera incorpora un nou vehicle elèctric lleuger per a la mobilitat del seu personal de manteniment a Port Aventura.

Es tracta d’un buggie elèctric que passa a formar part de la flota de vehicles de manteniment que Garcia Riera té al parc.

Aquest vehicle forma part de l’estratègia de Garcia Riera per promoure la mobilitat sostenible i demostra el compromís de l’empresa amb la protecció del medi ambient i el seu lideratge en l’adopció de tecnologies més netes i eficients.

#garciariera #sostenibilitat #mediambient #compromis #PortAventura

GR: incorpora un buggie elèctrico para el equipo de mantenimiento en Port Aventura

Garcia Riera incorpora un nuevo vehículo eléctrico lleuger para la movilidad de su personal de mantenimiento en Port Aventura.

Se trata de un buggie eléctrico que pasa a formar parte de la flota de vehículos de mantenimiento que Garcia Riera tiene en el parque.

Este vehículo forma parte de la estrategia de Garcia Riera para promover la movilidad sostenible y demuestra el compromiso de la empresa con la protección del medio ambiente y su liderazgo en la adopción de tecnologías más limpias y eficientes.

#garciariera #sostenibilidad #medioambiente #compromiso #PortAventura

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts