GARCIA RIERA: Construcció modular per al Departament d’Educació GARCIA RIERA: Construcción modular para el Departamento de EducaciónGARCIA RIERA: Modular construction

photo-2023-10-25-14-00-49

Durant l’aturada de l’activitat lectiva en els mesos d’estiu, hem executat amb èxit una actuació urgent per al Departament d’Educació de la Geralitat de Catalunya: la infraestructura necessària per a la instal·lació de mòduls prefabricats en l’escola Europa de Salou.

Tot i no tenir gaire complexitat, els terminis ajustats i l’època en què calia executar-la, representaven tot un repte per a l’equip de GARCIA RIERA. Una organització impecable i el compromís de tots els agents que hi han participat, ha fet possible que els nous espais ja estiguin disponibles per al seu ús docent.

Durante la parada de la actividad lectiva en los meses de verano, hemos ejecutado con éxito una actuación urgente para el Departament d’Educació de la Geralitat de Catalunya: la infraestructura necesaria para la instalación de módulos prefabricados en la escuela Europa de Salou.

A pesar de no tener mucha complejidad, los plazos ajustados y la época en que había que ejecutarla, representaban todo un reto para el equipo de GARCIA RIERA. Una organización impecable y el compromiso de todos los agentes que han participado, ha hecho posible que los nuevos espacios ya estén disponibles para su uso docente.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts