GARCIA RIERA guardonada com empresa compromesa amb la gestió de la DIVERSITATGARCIA RIERA galardonada como empresa comprometida con la gestión de la DIVERSIDADGARCIA RIERA awarded as a company committed to the management of DIVERSITY

gr-compromis-diversitat-01

GARCIA RIERA ha sigut guardonada com empresa compromesa amb la gestió de la DIVERSITAT per part de PIMEC i les entitats catalanes d’acció social ECAS.

GARCIA RIERA ha participat en el programa “Next Diversitat i Empresa” per promoure la sensibilització i incorporar la diversitat als llocs de treball.

Aquest programa està desenvolupat per a la consecució dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) impulsats per les Nacions Unides, sobretot en el desenvolupament dels objectius 5 (Igualtat de gènere), 8 (Treball decent i creixement econòmic), 10 (Reducció de les desigualtats) i 17 (Aliances per a assolir objectius).

Fruit d’aquest programa, GARCIA RIERA ha implantat un pla de diversitat per afavorir una plantilla més diversa, així com potenciar la incorporació de persones de col·lectius vulnerables.

GARCIA RIERA ha sido galardonada como empresa comprometida con la gestión de la DIVERSIDAD por parte de PIMEC y las entidades catalanas de acción social ECAS.

GARCIA RIERA ha participado en el programa “Next Diversidad y Empresa” para promover la sensibilización e incorporar la diversidad en los puestos de trabajo.

Este programa está desarrollado para la consecución de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) impulsados por Naciones Unidas, sobre todo en el desarrollo de los objetivos 5 (Igualdad de género), 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), 10 (Reducción de las desigualdades) y 17 (Alianzas para alcanzar objetivos).

Fruto de este programa, GARCIA RIERA ha implantado un plan de diversidad para favorecer a una plantilla más diversa, así como potenciar la incorporación de personas de colectivos vulnerables.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts