GARCIA RIERA: Millora del procés de gestió dels residus de construcció i demolició a obra amb el suport d’ACCIÓ GARCIA RIERA: Mejora del proceso de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra con el apoyo de ACCIÓGARCIA RIERA: Improvement of the construction and demolition waste management process on site with the support of ACCIÓ

grgr800x820

L’empresa GARCIA RIERA, S.L. ha desenvolupat el projecte “Millora del procés de gestió dels residus de construcció i demolició a obra” que ha estat subvencionat amb el suport d’ACCIÓ (Generalitat de Catalunya) en el marc del programa Cupons de Competitivitat: Cupons de Canvi Climàtic.

Aquests treballs han permès a GARCIA RIERA, S.L. obtenir les recomanacions per a una millor gestió dels residus seleccionats així com estratègies basades en els principis de l’economia circular que permetran a l’empresa proposar alternatives per la valorització dels residus procedents de determinats fluxos (reutilització, reciclatge, etc.)

La empresa GARCIA RIERA, S.L. ha desarrollado el proyecto “Mejora del proceso de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra” que ha sido subvencionado con el apoyo de ACCIÓ (Generalitat de Catalunya) en el marco del programa Cupones de Competitividad: Cupones de Cambio Climático.

Estos trabajos han permitido a GARCIA RIERA, S.L. obtener las recomendaciones para una mejor gestión de los residuos seleccionados, así como estrategias basadas en los principios de la economía circular que permitirán a la empresa proponer alternativas para la valorización de los residuos procedentes de determinados flujos (reutilización, reciclaje, etc.).

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts