Obra pública a AscóObra pública en AscóPublic works in Ascó

img20231128105217_1400x1054

Garcia Riera és l’empresa encarregada de dur a terme les obres d’urbanització de la plaça de Vallxiqué, carrer Sequerets i carrer Plaça Nova d’Ascó.

De fa anys, l’Ajuntament d’Ascó treballa amb l’objectiu de millorar les condicions urbanes del seu nucli històric.

La Plaça Vallxiqué va començar a urbanitzar-se al segle XVI en un punt de trobada de camins, just davant del portal del mateix nom, que era l’antiga porta d’accés al recinte emmurallat. L’indret, que havia estat poblat per moriscos fins a la seva expulsió, ha estat sempre punt de trobada de reunions i festes.

Garcia Riera es la empresa encargada de llevar a cabo las obras de urbanización de la plaza Vallxiqué, calle Sequerets y calle Plaça Nova de Ascó.

Desde hace años, el Ayuntamiento de Ascó trabaja con el objetivo de mejorar las condiciones urbanas de su casco histórico.

La Plaza Vallxiqué empezó a urbanizarse en el siglo XVI en un punto de encuentro de caminos, justo enfrente del portal del mismo nombre, que era la antigua puerta de acceso al recinto amurallado. El lugar, que había estado poblado por moriscos hasta su expulsión, siempre ha sido punto de encuentro de reuniones y fiestas.

La plaça Vallxiqué és d’una geometria complexa i condicionada pels forts pendents de la part nord cap a la pujada dels Sequerets.

GARCIA RIERA fa els treballs que contemplen el condicionament aquesta obra emblemàtica, els quals són la total pavimentació amb llambordes, renovació dels serveis d’aigua potable, clavegueram i pluvials, la conversió de la xarxa de baixa tensió, telecomunicacions i xarxa soterrada de l’enllumenat públic, així com l’ordenació del tram per damunt de l’escorxador del carrer Esquerra.

Podeu visionar el vídeo amb les explicacions de l’alcalde d’Ascó, Miquel Àngel Ribes.

La plaza Vallxiqué es de una geometría compleja y acondicionada por las fuertes pendientes de la parte norte hacia la subida de los Sequerets.

GARCIA RIERA realiza los trabajos que contemplan el acondicionamiento esta obra emblemática, los cuales son la total pavimentación con adoquines, renovación de los servicios de agua potable, alcantarillado y pluviales, la conversión de la red de baja tensión, telecomunicaciones y red soterrada de la alumbrado público, así como la ordenación del tramo por encima del matadero de la calle Esquerra.

Puede visionar el vídeo con las explicaciones del alcalde de Ascó, Miquel Àngel Ribes.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts