GARCIA RIERA participa en el programa ProACCIÓ Green d’innovació per una economia verda i circular GARCIA RIERA participa en el programa ProACCIÓ Green de innovación por una economía verde y circular GARCIA RIERA participates in the ProACCIÓ Green innovation program for a green and circular economy

programa-proacciogreen_web_20220217125019_20220217125037

Amb l’objectiu de continuar impulsant una economia verda i circular, GARCIA RIERA ha accedit al programa ProACCIÓ Green, que ens permetrà avançar en l’estratègia de sostenibilitat de l’empresa, desenvolupar nous projectes, connectar amb empreses i entitats i accedir a noves oportunitats d’innovació responsable, amb noves solucions tecnològiques i actituds compromeses.

A GARCIA RIERA creiem amb un nou model de construcció sostenible, seguint com a model de cohesió sostenible els ODS de l’ONU, i anem fent canvis per aconseguir-ho.

Con el objetivo de continuar impulsando una economía verde y circular, GARCIA RIERA ha accedido en el programa ProACCIÓ Green, que nos permitirá avanzar en la estrategia de sostenibilidad de la empresa, desarrollar nuevos proyectos, conectar con empresas y entidades y acceder a nuevas oportunidades de innovación responsable, con nuevas soluciones tecnológicas y actitudes comprometidas.

En GARCIA RIERA creemos con un nuevo modelo de construcción sostenible, siguiendo como modelo de cohesión sostenible los ODS de la ONU, y vamos haciendo cambios para conseguirlo.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts