Nou projecte d’economia circular: millora del procés de Gestió dels residus de construcció i demolició a l’obra Nuevo proyecto de economía circular: mejora del proceso de Gestión de los residuos de construcción y demolición en la obraNew circular economy project: improvement of the construction and demolition waste management process on site

post-economia-circular-garcia-riera_01

Nou projecte d’economia circular amb Metrovacesa a Manresa.

GARCIA RIERA iniciarà un nou projecte d’economia circular per a la millora del procés de gestió dels residus de construcció i demolició, a la nova obra de construcció d’un conjunt de dos edificis de 74 habitatges a Manresa, promogut per METROVACESA.

L’objectiu principal és definir estratègies basades en els principis de l’economia circular per tal de millorar la gestió actual de residus en una obra real i augmentar l’eficiència en l’ús de recursos mitjançant la seva valorització.

Aquest projecte d’economia circular estarà dirigit per l’Àrea de Sostenibilitat del centre tecnològic EURECAT, que posseeix l’experiència i la capacitat necessàries en la caracterització de residus i identificació de potencials vies de millora en la seva gestió i valorització, adquirides en l’anàlisi dels residus generats en diferents sectors industrials i havent desenvolupat i analitzat possibles aplicacions en l’àmbit teòric i experimental.

Nuevo proyecto de economía circular con Metrovacesa en Manresa.

GARCIA RIERA iniciará un nuevo proyecto de economía circular para la mejora del proceso de gestión de los residuos de construcción y demolición, en la nueva obra de construcción de un conjunto de dos edificios de 74 viviendas en Manresa, promovido por METROVACESA.

El objetivo principal es definir estrategias basadas en los principios de la economía circular para mejorar la gestión actual de residuos en una obra real y aumentar la eficiencia en el uso de recursos mediante su valorización.

Este proyecto de economía circular estará dirigido por el Área de Sostenibilidad del centro tecnológico EURECAT, que posee la experiencia y la capacidad necesarias en la caracterización de residuos e identificación de potenciales vías de mejora en su gestión y valorización, adquiridas en el análisis de los residuos generados en diferentes sectores industriales y habiendo desarrollado y analizado posibles aplicaciones en el ámbito teórico y experimental.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts