Visita d’obra d’estudiants de l’ETS Arquitectura del Vallès, a l’obra CULMIA de Sant CugatVisita de obra de estudiantes del ETS Arquitectura del Vallès, a la obra CULMIA de Sant CugatWork visit by students from the ETS Arquitectura del Vallès, to the CULMIA work in Sant Cugat

gr-upc-001

L’equip de l’obra de CULMIA Urban Monestir Sant Cugat, que està duent a terme GARCIA RIERA, hem pogut col·laborar amb quatre estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, ETSAV –de la Universitat Politècnica de Catalunya, UPC BarcelonaTech– de l’assignatura de TECNOLOGIA-2, amb la finalitat que puguin fer un treball informatiu sobre la posada en obra de formigó. La visita s’ha efectuat amb el vistiplau dels facultatius que tenim a aquesta obra: Anabel Busco Bayón, Gerent de Promocions de CULMIA; Jaume Fitó Poch, Arquitecte Director d’Obra de FITARQ; Francesc Belart i Calvet, Arquitecte Tècnic Director d’Execució d’obra; i Nestor Gutiérrez López, coordinador de seguretat i salut.

Ha estat un immens plaer compartir aquesta experiència amb els nous talents i sobretot poder comprovar les ganes i la passió que desprenen. Molta força a aquests estudiants i els desitgem que continuïn comptant amb GARCIA RIERA.

El equipo de la obra de CULMIA Urban Monestir Sant Cugat, que está llevando a cabo GARCIA RIERA, hemos podido colaborar con cuatro estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès, ETSAV –de la Universitat Politècnica de Catalunya, UPC BarcelonaTech– de la asignatura de TECNOLOGÍA-2, con el fin de que puedan hacer un trabajo informativo sobre la puesta en obra de hormigón. La visita se ha efectuado con el visto bueno de los facultativos que tenemos a esta obra: Anabel Busco Bayón, Gerente de Promociones de CULMIA; Jaume Fitó Poch, Arquitecto Director de Obra de FITARQ; Francesc Belart y Calvet, Arquitecto Técnico Director de Ejecución de obra; y Nestor Gutiérrez López, coordinador de seguridad y salud.

Ha sido un inmenso placer compartir esta experiencia con los nuevos talentos y sobre todo poder comprobar las ganas y la pasión que desprenden. Mucha fuerza a estos estudiantes y les deseamos que continúen contando con GARCIA RIERA.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts