àrees d’activitat Garcia Riera

RESIDENCIAL

residencial

qüestió de detalls

Sabem aprofitar allò que ens ofereix la natura

L

a construcció residencial va ser la primera activitat de GARCIA RIERA i, des d’aleshores, ha estat un dels pilars de l’empresa. L’experiència en aquest àmbit es demostra amb la gran quantitat d’habitatges que l’empresa ha executat al llarg de tota la seva història i amb la qualitat dels seus acabats.

Coneixent les peculiaritats d’aquesta tipologia constructiva, GARCIA RIERA ha sabut treballar al costat dels tècnics de les empreses promotores i n’ha compartit els objectius; ha entès i canalitzat les seves propostes i inquietuds i els ha aportat el saber fer d’una empresa que constitueix tota una garantia de qualitat constructiva per a les famílies que finalment ocuparan els habitatges.

Vol que estudiem el seu projecte?

truqui’ns o enviïn’s el formulari adjunt