ÀREES D’ACTIVITAT DE GARCIA RIERA

OBRA CIVIL

OBRA CIVIL

En un entorn proper

Coneixem el territori i les seves necessitats

E

n els darrers anys, amb la incorporació de tècnics especialistes en la matèria, GARCIA RIERA ha sabut fer-se un lloc destacat entre les empreses d’aquest àmbit. La rehabilitació de zones urbanes (places i trams viaris) i les urbanitzacions de caràcter residencial o industrial, figuren entre les execucions més recents.

També dins d’aquesta tipologia d’obres, GARCIA RIERA ha rebut encàrrecs provinents del sector privat, majoritàriament fruit d’ampliacions i millores de les infraestructures de complexos industrials.

Vol que estudiem el seu projecte?

truqui’ns o enviïn’s el formulari adjunt