gr  hab tgnGarcia Riera edifici Pibimar Reus habitatges